Hra s človekom dlhodobo zlepšuje psiu schopnosť učiť sa

14.08.2020: Vzrušujúce a emocionálne situácie – ako hra človeka so psom – zlepšujú kognitívny výkon a zapamätanie naučeného. Ukázala to nedávna štúdia Veterinárnej univerzity vo Viedni v spolupráci s anglickou University of Lincoln. Následná štúdia Vetmeduni Vienna, vydaná v renomovanom odbornom časopise „Animals“ teraz dokladá, že tento zlepšený efekt tréningu je značne preukázateľný aj po roku. Ide o nový poznatok, ktorý má veľký význam najmä pre výcvik vodiacich a služobných psov.

Už v prvej štúdii sa ukázalo, že úspech tréningu u psov plemena Labradorský retriever sa značne zlepšil už po 30 minútach hry s človekom. Navyše účinkuje hra s človekom bezprostredne po naučení novej úlohy v porovnaní s kľudovou fázou oveľa lepšie, pokiaľ sa naučená úloha zopakuje po 24 hodinách znovu.

Prvý dôkaz dlhodobého úspešného tréningu vďaka dodatočnej hre

V teraz už zverejnenej následnej štúdii, ktorú vykonala Nadja Affenzeller z Univerzitnej kliniky pre malé zvieratá a kone Veterinárnej univerzity vo Viedni, boli tie isté psy testované po roku znovu. K analyzovaným faktorom patrili: vek psov, účinok identity trénera, výkon pri tréningu v predošlej štúdii, srdečná frekvencia a počet pokusov a omylov, potrebných na splnenie kritéria školenia. „Výsledky ukazujú, že všetky psy sa úlohu naučili znovu, psy zo skupiny Pes-človek však potrebovali oveľa menej pokusov, a v porovnaní s kontrolnou skupinou urobili oveľa menej chýb“, toľko vedúca štúdie Nadja Affenzeller. Podľa vedkyne ide o prvý dôkaz, že aktivita po tréningu pozitívne ovplyvňuje pamäť psov aj rok po prvotnom naučení sa úlohy.

Ďalšie štúdie k optimalizácii výkonu pri tréningu sú nutne potrebné

„Pri interpretácii celkových výsledkov treba však zobrať do úvahy malý počet náhodných skúšok. Následné štúdie sú preto nutne potrebné, aby sa ďalej zistilo, ako sa dá optimalizovať pamäť a výkon pri tréningu psov“, toľko Nadja Affenzeller. Podľa predloženej štúdie sa zdá, že hra medzi človekom a psom a štrukturované a dlhotrvajúce fázy spánku sú sľubnými opatreniami k udržateľnému zlepšeniu úspechu pri tréningu. Lepšie pochopenie účinných intervencií – ale aj škodlivých vplyvov – by malo veľké praktické využitie ako v profesionálnej, tak aj v privátnej oblasti výcviku psov. Budúce štúdie by mali preskúmať možné efekty synergie hry medzi človekom a psom – a inými formami pozitívne vplývajúcich podmienok, ako napríklad, pokiaľ nasleduje dlhší spánok. Navyše by mal byť podrobnejšie preskúmaný vplyv faktoru veku na učenie a pamäť tým, že sa výskumu zúčastnia vyrovnané vekové skupiny, ako aj vplyv komplexnejších tréningových úloh.

Článok bol preložený a zverejnený s dovolením autorky a Vetmed Uni Vienna. Ďakujem.

Zdroj:

AFFENZELLER, N. 2020. Dog–Human Play, but Not Resting Post-Learning Improve Re-Training Performance up to One Year after Initial Task Acquisition in Labrador Retriever Dogs: A Follow-On Study. In Animals 2020, 10, 1235. Accessible online at: <chttps://www.mdpi.com/2076-2615/10/7/1235> and <https://www.vetmeduni.ac.at/de/infoservice/presseinformationen/presseinformationen-2020/spiel-mit-menschen-verbessert-lernerfolg-von-hunden-langfristig/>

Foto: Nadja_Affenzeller/ Vetmeduni Vienna