Osobné údaje, ktoré poskytnete na tejto stránke elektronicky, ako napríklad meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné údaje, budú použité len na konkrétny účel a nebudú poskytnuté tretím stranám. Provider získava a uchováva automaticky na webovom serveri informácie, ako použitý prehliadač, operačný systém, IP adresa, čas prístupu na stránku a podobne. Tieto dáta nemôžu byť bez preskúmania ďalších zdrojov dát priradené ku žiadnej konkrétnej osobe a ja tieto dáta žiadnym spôsobom nevyhodnocujem, pokiaľ nepríde k zneužitiu tejto stránky alebo porušeniu zákona.

Pokiaľ by ste mali záujem o Newsletter, potrebujem emailovú adresu a informácie, ktoré mi potvrdia, že ste majiteľom danej emailovej adresy a súhlasíte s prijímaním Newslettra.

Dáta formulárov a komentáre
Pokiaľ návštevníci tejto stránky zanechajú komentáre alebo vyplnia formulár, ukladajú sa zadané dáta a IP adresa. Toto slúži na zabezpečenie, pokiaľ by niekto použil neoprávnený obsah (urážky, extrémistická propaganda, nenávistné príspevky a podobne). V týchto prípadoch môže dôjsť k vypátraniu identity prispievateľa.

Cookies
Cookies sú drobné dáta, ktoré tejto stránke umožňujú, ukadať v počítači používateľa jemu prispôsobené informácie, kým sa pohybuje na našej stránke. Cookies pomáhajú monitorovať návštevnosť a počet používateľov tejto stránky, a tiež mi umožňujú prispôsobiť obsah stránky. Používam Session-Cookies, ktoré sa ukladajú výlučne počas trvania návštevy tejto stránky a tiež permanent Cookies, aby som získala informácie o návštevníkoch stránky, ktorí ju navštevujú opakovane. Dôvodom použitia týchto Cookies je optimalizácia používania stránky a tiež rozpoznanie návštevníkov stránky, ktorí sa sem vracajú a pri opätovnom použití stránky nachádzajú atraktívne príspevky. Obsah permanentných Cookies sa obmedzuje na identifikačné číslo. Meno, IP-Adresa a pod. sa neukladajú. Tiež sa nevytvára profil používateľa na základe správania pri návšteve stránky. Používanie mojej stránky bez Cookies je tiež možné. Musíte si v prehliadači deaktivovať ukladanie Cookies, obmedzenie Cookies alebo nastaviť váš prehliadač (Chrome, IE, Firefox,…) tak, aby ste boli o použití Cookies hneď informovaní. Cookies môžete na vašom počítači kedykoľvek vymazať. Ale v tom prípade môže dôjsť k obmedzenému zobrazeniu stránky alebo obmedzenému používaniu.

Ochrana osobných údajov pri použití Google Analytics
Táto stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa „Cookies“, textové údaje, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňuje analýzu používania webovej stránky návštevníkmi. Cez Cookies získané informácie o vašom použití stránky sa spravidla odosielajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie IP-anonymizácie na tejto stránke, bude vaša IP-Adresa dostupná pre Google iba v rámci štátov EU alebo v zazmluvnených štátoch európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch sa ukladá celá IP-Adresa na serveroch Google v USA. Na požiadanie správcu tejto stránky môže Google tieto informácie použiť, aby vyhodnotili vaše používanie tejto stránky, vytvorili reporty o webovej aktivite a za účelom vykonania služieb spojených s použitím týchto stránok a internetu voči správcovi webu. IP-adresa získaná v rámci Google Analytics z vášho prehliadača nebude spojená s ďalšími dátami od Google. Môžete si nastaviť ukladanie Cookies vo vašom prehliadači; ale upozorňujem na to, že potom môžu byť niektoré funkcie tejto stránky obmedzené. Tiež môžete zabrániť používaniu dát získaných cez Cookies (vrátane IP-Adresy) spoločnosťou Google, a tiež spracovaniu týchto dát tým že si stiahnete a nainštalujete plugin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Ďalšie informácie a podmienky použitia nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html .

Google Maps
Táto stránka používa Google Maps na vytvorenie informácii o polohe. Pri použití Google Maps spoločnosť Google získava, používa a spracováva dáta o používaní funkcie máp použitej návštevníkmi tejto stránky. Bližšie informácie o ochrane dát spoločnosťou Google nájdete https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/.

Ochrana osobných údajov pri použití Facebooku
Na mojich stránkach používam pluginy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook-Pluginy spoznáte podľa loga Facebook a tlačítka „Like-Button“ („Páči sa mi“ alebo palec hore). Prehľad pluginov facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Keď navštevujete moje stránky, budete cez tento plugin presmerovaní priamo na server Facebooku. Facebook tým obdrží informácie, že ste z vašej IP-Adresy navštívili moje stránky. Pokiaľ označíte „Páči sa mi“, kým ste prihlásení na Facebooku, môžete spojiť obsah mojej stránky s vašim Facebookovým profilom. Tým dokáže Facebook spojiť návštevu mojej stránky s vašim kontom na Facebooku. Upozorňujem na to, že ja ako vlastník stránky nemám ani nezískavam žiadne informácie o obsahu prenesených dát, ani o ich používaní spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie k tomuto a o ochrane dát spoločnosťou Facebook nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php Pokiaľ si neželáte, aby Facebook spojil návštevu mojich stránok s vašim kontom na Facebooku, vždy sa vopred odhláste z Facebooku.

Ochrana osobných údajov pri použití YouTube
Na mojich stránkach sú implementované funkcie služby YouTube. Tieto funkcie poskytuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Zverejnené videá pri otvorení stránky ukladajú Cookies v počítačoch používateľov. Kto si nastaví deaktiváciu Cookies pre Google-reklamný program, nemusí počítať s takýmito Cookies ani pri otváraní videí z YouTube. YouTube ale tiež ukladá iné Cookies, o používateľských informáciách, nevzťahujúcich sa priamo na osoby. Pokiaľ tomu chcete zabrániť, musíte si to nastaviť v prehliadači.

Právo na informácie
Vždy máte právo na informácie o ukladaných dátach, vzťahujúcich sa na vašu osobu, ich pôvod a príjemcov a účel ich použitia.